• E-learning E-learning
 • +48 71 889 00 42
 • Wybierz miasto: Wrocław
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.
Treść zdalna ze strony YouTube.com nie może być wczytana bez zgody na ciasteczka marketingowe.

Szkolenia przeciwpożarowe Wrocław

Odpowiednio zorganizowana ochrona przeciwpożarowa to fundament bezpieczeństwa zakładu pracy. Wiedza z zakresu ppoż to świadomość zagrożeń, umiejętność ich unikania i reagowania w przypadku ich wystąpienia. Od znajomości przepisów ppoż może zależeć ludzkie życie i stan mienia firmy, dlatego warto zaufać specjalistom, którzy przeszkolą Twoich pracowników w tym zakresie. Mamy bogate doświadczenie w organizowaniu kursów ppoż, które dostarczają aktualną wiedzę i praktyczne umiejętności na temat ochrony pożarowej. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej – oferta BHP-Center

Zapewnienie bezpieczeństwa w zakładzie pracy jest jednym z najważniejszych zadań każdego pracodawcy. Nasze praktyczne szkolenia, dające uczestnikom niezbędną wiedzę w zakresie zwalczania pożarów, przyczynią się do podniesienia bezpieczeństwa pożarowego w firmie, a co za tym idzie – ochrony życia i mienia. Nasze szkolenia ppoż dedykujemy przede wszystkim pracodawcom, kierownikom, osobom wyznaczonym do pełnienia obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz wszystkim zatrudnionym w miejscu pracy (niezależnie od stażu i stanowiska).

Szkolenia przeciwpożarowe z oferty BHP-Center:

 • szkolenie ppoż,
 • praktyczne szkolenie ppoż z użyciem gaśnic z elementami pierwszej pomocy,
 • szkolenie ATEX z zakresu techniki przeciwwybuchowej i dyrektyw ATEX.

W ochronie przeciwpożarowej kluczowe są także aktualne przeglądy sprzętu gaśniczego i niezbędna dokumentacja obiektu, zawierająca między innymi plany ewakuacji.

Dlatego nasze usługi ppoż obejmują także:

 • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • ocenę ryzyka i zagrożenia wybuchem,
 • opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem,
 • konserwację i dystrybucję sprzętu gaśniczego.

Podstawowe szkolenie ppoż dla wszystkich grup zawodowych

O ile nasze usługi ppoż dotyczące zagrożenia wybuchem dotyczą tylko wybranych miejsc pracy, to podstawowe szkolenie przeciwpożarowe powinien przejść każdy. Ryzyko pożarów występuje zarówno na dużej hali produkcyjnej, jak i w biurze w niewielkim obiekcie budowlanym. Zachęcamy do udziału w szkoleniu ppoż we Wrocławiu, prowadzonym przez strażaków z Państwowej Straży Pożarnej. Zajęcia podzielone są na część teoretyczną i część praktyczną. Uczestnicy szkolenia przyswajają wiedzę z czterech głównych modułów.

Szkolenie przeciwpożarowe Wrocław – ogólny zakres tematyczny

 • tworzenie ochrony przeciwpożarowej,
 • organizacja ewakuacji ludzi i mienia na wypadek powstania pożaru,
 • posługiwanie się sprzętem gaśniczym (użycie gaśnic, rozmieszczenie hydrantów z wodą),
 • przyswojenie sposobów na zapobieganie pożarom.

Każdy uczestnik szkolenia ppoż Wrocław:

 • zapozna się z podstawowymi przepisami prawa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w miejscu pracy,
 • zdobędzie niezbędną wiedzę z dziedziny organizacji ochrony przeciwpożarowej, w tym zadań osób fizycznych oraz prawnych, które zarządzają daną firmą, budynkiem lub obiektem budowlanym,
 • pozna obowiązki pracowników w zakresie bezpieczeństwa pożarowego,
 • pozna i nauczy się identyfikować największe zagrożenia pożarowe, w tym przyczyny powstawania pożaru na terenie budynku,
 • nauczy się szybko reagować na wypadek powstania pożaru,
 • pozna zasady ewakuacji i zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz innym osobom przebywającym w obiekcie,
 • zdobędzie wiedzę na temat tego, jak przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych w zakładzie pracy,
 • dowie się, czym jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

Zdobytą wiedzę i umiejętności każdy z uczestników naszych szkoleń może utrwalić w późniejszym czasie dzięki dostępowi do materiałów szkoleniowych.

Jeśli chcesz wiedzieć…

 • Jak zapobiegać pożarom?
 • Jak przeprowadzić ewakuację ludzi i mienia firmowego w wypadku zagrożenia pożarem lub pożaru?
 • Jak zachować się podczas ewakuacji?
 • Jak odczytywać oznakowanie przeciwpożarowe i ewakuacyjne?
 • Jakie jest niezbędne wyposażenie budynku i jak się nim posługiwać?
 • Jak wykonać instrukcję pożarową?

…już dziś zapisz siebie lub swoich pracowników na szkolenia ppoż we Wrocławiu!

Szkolenia ppoż w BHP-Center – co zyskujesz?

Do przeprowadzenia szkolenia ppoż zaprosiliśmy doświadczonych specjalistów – funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy są ekspertami w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, wybuchowego i procesowego. Kursy prowadzone przez BHP-Center obejmują zarówno niezbędną wiedzę teoretyczną, jak i ćwiczenia praktyczne. Teoria pozwala uporządkować etapy wykonywania działań na wypadek wystąpienia pożaru, a ćwiczenia (takie jak ugaszenie pożaru monitora komputerowego gaśnicą) pod okiem profesjonalistów są całkowicie bezpieczne.

Szkolenie ppoż kończy się testem, a następnie otrzymaniem zaświadczenia o odbyciu kursu. Wszystkie szkolenia BHP-Center są tworzone w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Na kursy ppoż mogą uczęszczać przedstawiciele wszystkich grup zawodowych. Osoba, która ukończyła kurs ppoż może być wyznaczona do pełnienia obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej i nadzorowania ewakuacji. Pracodawca jest zobowiązany przekazywać innym pracownikom informacje o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji.

Szkolenia Wrocław – oferta BHP-Center

Chcesz poszerzyć wiedzę swoich pracowników? A może jesteś kierownikiem i szukasz kursu dla siebie? Sprawdź ofertę wszystkich szkoleń BHP-Center Wrocław.

Oferujemy między innymi następujące rodzaje szkoleń:

 • szkolenie wstępne BHP,
 • szkolenia okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych,
 • szkolenia okresowe BHP dla pracowników służby zdrowia,
 • szkolenia okresowe dla kadry inżynieryjno-technicznej,
 • szkolenia okresowe dla kadry zarządzającej,
 • szkolenia z cyberbezpieczeństwa,
 • szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Nasze szkolenia dedykowane są zarówno firmom, jak i klientom indywidualnym. Gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych usług. Masz pytania na temat szkoleń? Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu!

Czy wiesz że…
Możesz wybrać dogodny termin i zapisać się na to szkolenie.

Zapisz się

Firmy współpracujące

X