• E-learning E-learning
  • +48 71 889 00 42
  • Wybierz miasto: Wrocław
Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
Treść zdalna ze strony YouTube.com nie może być wczytana bez zgody na ciasteczka marketingowe.

Ocena ryzyka i zagrożenia wybuchem

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931) w art. 4 ust. 4 (ocena ryzyka wybuchu) i rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719) w art. 37 ust. 1 (ocena zagrożenia wybuchem) nakłada na pracodawcę obowiązek dokonania oceny ryzyka i zagrożenia wybuchem. Dotyczy to wszystkich zakładów pracy, w których są magazynowane lub używane materiały i substancje mogące grozić wybuchem.

Wykonanie takiej oceny warto powierzyć specjalistom – tylko wtedy można mieć pewność, że będzie ona przeprowadzona profesjonalnie i z uwzględnieniem wszystkich wymogów. BHP CENTER to zespół wykwalifikowanych i doświadczonych fachowców, którzy z przyjemnością przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa w Twojej firmie.

Jakie usługi świadczymy w ramach oceny ryzyka i zagrożenia wybuchem we Wrocławiu?

  • Przeprowadzenie rzetelnej analizy zagrożenia w budynkach i na zewnątrz,
  • Wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem,
  • Opracowanie dokładnej dokumentacji graficznej.

Chcesz poznać szczegóły naszej oferty? Zapraszamy do kontaktu!

Czy wiesz że…
Możesz wybrać dogodny termin i zapisać się na to szkolenie.

Zapisz się

Firmy współpracujące

X