• E-learning E-learning
 • +48 71 889 00 42
 • Wybierz miasto: Wrocław
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.
Treść zdalna ze strony YouTube.com nie może być wczytana bez zgody na ciasteczka marketingowe.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO (PPOŻ) WROCŁAW

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to dokument, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa różnego rodzaju obiektów. To ważny element całego systemu ochrony przeciwpożarowej, dlatego nie może go zabraknąć w Twojej firmie. To właściciele lub zarządcy budynku wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, ale jej sporządzenie wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Powierzając jej stworzenie BHP-Center, możesz mieć pewność, że wszystko pójdzie po Twojej myśli, a bezpieczeństwo Twoich pracowników wzrośnie.

Instrukcja zawiera szczegółowe warunki ochrony przeciwpożarowej

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest jednym z najważniejszych elementów w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Instrukcję do celów przeciwpożarowych przygotują dla Ciebie nasi wykwalifikowani specjaliści, dysponujący niezbędną wiedzą w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Dzięki temu zyskujesz pewność, że dokument jest zgodny z aktualnymi przepisami przeciwpożarowymi.

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego służą ochronie przeciwpożarowej i zawierają między innymi następujące zagadnienia:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania i warunków technicznych obiektu,
 • plany obiektów budowlanych z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących powierzchni oraz występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej,
 • określenie wyposażenia i miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych, wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
 • określenie usytuowania kurków głównych instalacji gazowej i materiałów niebezpiecznych pożarowo,
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,
 • sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
 • warunki i organizacja ewakuacji ludzi i praktyczne sposoby ich sprawdzania,
 • sposoby zapoznania użytkowników obiektu z dokumentem, z przepisami PPOŻ i treścią przedmiotowej instrukcji,
 • zadania i obowiązki w zakresu ochrony przeciwpożarowej dla osób będących stałymi użytkownikami obiektu.

Dokument wykorzystuje się na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych i przekazuje do właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego). Sposób przechowywania dokumentów powinien zapewnić możliwość ich natychmiastowego wykorzystania. Za wdrożenie dokumentu odpowiedzialny jest właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi zostać przygotowana i wdrożona przez właścicieli lub zarządców obiektów:

 • przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej,
 • zamieszkania zbiorowego (hotele, pensjonaty),
 • hal produkcyjnych i magazynowych,
 • budynków inwentarskich,
 • w których występuje strefa zagrożenia wybuchem.

Treść instrukcji bezpieczeństwa pożarowego musi być poddawana okresowej aktualizacji co najmniej raz na 2 lata, a także każdorazowo po zmianach w obiekcie, które bezpośrednio wpływają zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenia przeciwpożarowe w BHP-Center

Odpowiednio sporządzone instrukcje przeciwpożarowe zapewniają bezpieczeństwo pożarowe w Twojej firmie. Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego we Wrocławiu z BHP-Center jest prostsze niż myślisz! Zachęcamy również do zapisania się na szkolenia przeciwpożarowe (Wrocław i okolice).

Czy wiesz że…
Możesz wybrać dogodny termin i zapisać się na to szkolenie.

Zapisz się

Firmy współpracujące

X