• E-learning E-learning
 • +48 12 307 04 16
 • Wybierz miasto:

Bezpieczeństwo pracowników

Bezpieczeństwo pracowników

Zagrożenie terroryzmem stało się w UE realnym problemem, którego nie należy lekceważyć. Ostatnie wydarzenia pokazują skalę narastającego problemu związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa przez służby ustawowo do tego powołane. Środowisko biznesu jest równie narażone na ataki terrorystyczne, jak i pojedyncze osoby. Właściciele firm powinni planować zachowanie i procedury awaryjne na wypadek zagrożeń. Dlatego i Ty musisz reagować, zabezpiecz swoją firmę, przygotowując pracowników zarówno do wykrywania zagrożenia, jak i postępowania w trakcie ujawnienia potencjalnego niebezpieczeństwa, związanego z terroryzmem lub z agresywnymi osobami będącymi pod wpływem alkoholu, środków odurzających czy tzw. dopalaczy.

Przedmiotowe szkolenie skierowane jest dla wszystkich pracowników mających bezpośredni kontakt z klientami, a także dla kadry kierowniczej mająca wpływ na podnoszenie standardów bezpieczeństwa swoich podwładnych (bezpieczeństwo w ujęciu prawnym i fizycznym) oraz bezpieczeństwa klientów przebywających na terenie firmy.

Program szkolenia składa się z III modułów 

1. Procedura postępowania w ujęciu psychologicznym w przypadku agresywnych zachowań klientów np. będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających, agresywnych kibiców:

 • umiejętność określania typów osobowości klientów
 • podstawy psychologii w stosowaniu technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • próby wyciszenia zachowania agresywnego klienta i rozładowanie agresji
 • postępowanie z klientami będącymi pod wpływem alkoholu lub w przypadkach zażycia środków odurzających lub tzw. dopalaczy

 2. Procedura postępowania wobec klientów, którzy dopuścili się naruszenia prawa (przestępstwa i wykroczenia):

 • posiadanie w miejscu publicznym noża, maczety lub innego podobnie niebezpiecznego
  przedmiotu
 • zakłócenie spokoju
 • naruszenie nietykalności cielesnej pracownika
 • uszkodzenia ciała, bójki i pobicia na terenie firmy
 • uszkodzenie mienia, kradzieże mienia, włamania

3. Przedsięwzięcia podejmowane w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na terenie firmy:

 • ustawienie monitoringu, na co zwracać uwagę
 • czynności pracowników podczas ujawniania niebezpiecznego przedmiotu, bagażu i sytuacjach związanych z porwaniem osoby, wzięcia zakładnika, w przypadku ataku terrorystycznego
 • skuteczne wezwanie Policji – siedem złotych pytań kryminalistycznych
 • czynności pracowników sklepu podczas zarządzonej ewakuacji
 • współpraca pracowników ze służbami ratowniczymi i Policji w czasie zaistniałego zdarzenia jak i po zdarzeniu.

Czas trwania zajęć: 5 h zegarowych

Prowadzący:

 • Specjalista mający wieloletnie doświadczenie w Policji w wydziale kryminalnym do walki z terrorem.
 • Licencjonowany Ratownik Medyczny

Czy wiesz że…
Możesz wybrać dogodny termin i zapisać się na to szkolenie.

Zapisz się

Firmy współpracujące