• E-learning E-learning
 • +48 12 307 04 16
 • Wybierz miasto:

Stres – wróg czy przyjaciel?

Celem szkolenia jest zrozumienie źródeł powstawania stresu, rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron, sposobów komunikacji, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Trening adresowany jest do osób, które pragną nauczyć się rozładowywać napięcie i negatywne emocje wynikające z sytuacji zawodowej lub osobistej.

Zagadnienia:

 • podstawy teoretyczne – “odczarowanie terminu “stres”, przyczyny i rodzaje stresu;
 • strategie i style radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
 • psychologiczne mechanizmy obronne;
 • rodzaje zachowań w sytuacjach trudnych;
 • mity na temat stresu;
 • stres w sytuacji zawodowej;
 • konsekwencje nadmiernego poziomu stresu.

Korzyści wynikające z treningu:

 • zrozumienie przyczyn sytuacji stresujących;
 • indywidualna ocena poziomu stresu;
 • poznanie własnego stylu reagowania na stres;
 • poznanie skutecznych technik radzenia sobie ze stresem;
 • wzrost umiejętności panowania nad negatywnymi emocjami (złość, gniew);
 • zwiększenie świadomości wpływu stresujących wydarzeń na zdrowie;
 • poznanie technik i metod redukcji poziomu stresu.

Szkolenie ma formę warsztatu, podstawowe treści przekazywane są w formie mini-wykładów, ale w dużej mierze uczestnicy wykonują ćwiczenia indywidualne i grupowe. Zakres warsztatów dopasowany do konkretnej grupy szkoleniowej.

Prowadzący:

– Joanna Borek  – Absolwentka Psychologii stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz certyfikowany coach The International Association of Coaching – Institutes ICI. Posiada certyfikat w zakresie Practitioner In the Art of NLP Polskiego Stowarzyszenia NLP, a także Terapii krótkoterminowej, Racjonalnej Terapii Zachowania RTZ i jej praktycznego zastosowania w redukcji stresu, Interwencji Kryzysowej, diagnozy i profilaktyki uzależnień. Od wielu lat prowadzi szkolenia w zakresie rozwoju własnego potencjału, kompetencji radzenia sobie ze stresem i trudnościami, budowania efektywnych zespołów czy inspirującego przywództwa.

Zawodowo pracuje jako psycholog wojskowy, wspierając żołnierzy wojsk powietrznodesantowych w sytuacjach kryzysów, przygotowaniach do misji zagranicznych, kształtowaniu umiejętności osobistych.

Czy wiesz że…
Możesz wybrać dogodny termin i zapisać się na to szkolenie.

Zapisz się

Firmy współpracujące