• E-learning E-learning
  • +48 58 741 53 56
  • Wybierz miasto: Gdańsk
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.
Treść zdalna ze strony YouTube.com nie może być wczytana bez zgody na ciasteczka marketingowe.

Praktyczne szkolenie ppoż z użyciem gaśnic z elementami pierwszej pomocy

Jeżeli chcesz zobaczyć jak wygląda takie szkolenie kliknij link:

https://facebook.com/BHPCenter/posts/2031253786907601

Część pierwsza: Kilka słów w zakresie teoretycznym.

  • Obowiązek prawny w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
  • Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów ppoż.
  • Rodzaje podręcznego sprzętu gaśniczego oraz innych urządzeń przeciwpożarowych.

Część praktyczna szkolenia- ćwiczenia z gaszenia pożaru

  • Pokaz zjawisk niebezpiecznych pożarowo – podczas pokazu strażak pokaże jak groźne może być gaszenie wodą pożaru na przykład oleju kuchennego.
  • Gaszenie pożaru przy użyciu trenażera LPG gaśnicami proszkowymi, CO2 oraz treningowymi gaśnicami wodnymi. Dowiesz się jak skutecznie ugasić pożar kosza na śmieci, monitora komputerowego itp.)
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna ofiarom pożarów – ta część zajęć prowadzona jest przez ratownika medycznego. Omawiane są stany zagrożenia życia związane z pożarem oraz sposoby udzielania pierwszej pomocy.
  • Komora dymowa – podczas tego ćwiczenia uczestnicy dzielą się na 3 osobowe zespoły. Każdy zespół ma za zadanie odnaleźć w zadymionym korytarzu komory dymowej gaśnicę oraz poszkodowanego. Komora ona wypełniona dymem dzięki czemu symuluje warunki panujące podczas pożaru. W komorze znajdują się także znaki ewakuacyjne. Po wyjściu z komory zespół ma za zadanie ugaszenie pożaru oraz udzieleniu osobie poszkodowanej Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. 
  • Praktyczne sposoby użycia hydrantów wewnętrznych w obiektach – zajęcia prowadzone są na specjalnie przygotowanym stanowisku wyposażonym w hydrant wewnętrzny HP 52 oraz HP 25. Podczas ćwiczenia omawiane są techniki operowania prądem gaśniczym, a także przeprowadzany jest instruktaż obsługi hydrantu.

Czy wiesz że…
Możesz wybrać dogodny termin i zapisać się na to szkolenie.

Zapisz się

Firmy współpracujące

X