• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Gdańsk
1. Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
2. Podczas szkoleń rozszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące pracy zdalnej i nowelizacji Kodeksu pracy.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to bardzo ważny dokument, który powinien się znaleźć w każdej firmie – jest to element systemu ochrony przeciwpożarowej. Z tego względu jego sporządzenie warto poświęcić profesjonalistom – jeśli zaufasz BHP CENTER, przygotują ją dla Ciebie doświadczeni specjaliści z zakresu pożarnictwa.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi się znaleźć w:

  • Obiektach użyteczności publicznej (urzędach, kinach, biurach, szkołach, przedszkolach, szpitalach itd.),
  • Obiektach zamieszkania zbiorowego (hotelach, pensjonatach, domach opieki itd.),
  • Halach produkcyjnych i magazynowych,
  • Budynkach inwentarskich.

Nie ma obowiązku sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jeśli:

  • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1.000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2,
  • kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1.500 m3,
  • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1.000 m2.

Szczegółowe regulacje co do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719).

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy w sporządzeniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Gdańsku! W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt – doprecyzujemy szczegóły i ustalimy warunki współpracy.

Czy wiesz że…
Możesz wybrać dogodny termin i zapisać się na to szkolenie.

Zapisz się

Firmy współpracujące

X