• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
1. W okresie zagrożenia koronawirusem szkolenia wstępne prowadzimy przez wideokonferencje.
2. Szkolenia okresowe zapraszamy na naszą platformę szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce szkolenia online.
3. Podczas szkoleń wstępnych poszerzamy tematykę szkolenia o informacje dotyczące zabezpieczenia przed wirusem.

Szkolenie PPOŻ w Krakowie

Posiadanie przed pracownika umiejętność reagowania w sytuacjach pożaru, a także wiedza na temat unikania czynników mogących do niego doprowadzić, nie powinna być bagatelizowana przez pracodawcę. Sprawne działanie może ocalić życie ludzkie, a także nie dopuścić do znacznych strat finansowych. Kurs BHP Center w odpowiedni sposób przygotowuje do takich sytuacji.

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli każdej grupy zawodowej. Składa się z etapu teoretycznego i praktycznego, a dokładnie z:

  • tworzenia ochrony przeciwpożarowej
  • organizowania ewakuacji ludzi i mienia
  • posługiwania się sprzętem gaśniczym
  • przyswojenia sposobów zapobiegania pożarom

Pracownik po kursie będzie odpowiednio przygotowany do pełnienia obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także organizacji ewakuacji.

Czas trwania szkolenia: 4 godziny

Czy wiesz że…
To szkolenie możesz również odbyć przez internet!

Terminy szkoleń

Szkolenie PPOŻ w formie wideokonferencji
Data: 13.08.2021
Godzina: 8:00

Miejsce: Komunikator

Google Meet
Praktyczne Szkolenie PPOŻ z użyciem gaśnic i elementami pierwszej pomocy
Data: 09.09.2021
Godzina: 09:00

Miejsce: Kraków

ul. Rydlówka 5 - plac obok budynku A
Szkolenie PPOŻ w formie wideokonferencji
Data: 10.09.2021
Godzina: 8:00

Miejsce: Komunikator

Google Meet
Szkolenie PPOŻ w formie wideokonferencji
Data: 08.10.2021
Godzina: 8:00

Miejsce: Komunikator

Google Meet
Szkolenie PPOŻ w formie wideokonferencji
Data: 19.11.2021
Godzina: 8:00

Miejsce: Komunikator

Google Meet
Szkolenie PPOŻ w formie wideokonferencji
Data: 17.12.2021
Godzina: 8:00

Miejsce: Komunikator

Google Meet

Firmy współpracujące

X