• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
Szkolenia okresowe - zapraszamy na naszą platformę e-learningową. Szczegóły na stronie online-center.pl lub w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.
Treść zdalna ze strony YouTube.com nie może być wczytana bez zgody na ciasteczka marketingowe.

Praktyczne szkolenie ppoż z użyciem gaśnic z elementami pierwszej pomocy

Uwaga! Ze względu na wymaganą minimalną liczbę uczestników szkolenie zostanie potwierdzone 7 dni przed terminem, mailowo lub telefonicznie.

 

Jeżeli chcesz zobaczyć jak wygląda takie szkolenie kliknij link:

https://facebook.com/BHPCenter/posts/2031253786907601

Część pierwsza: Kilka słów w zakresie teoretycznym.

  • Obowiązek prawny w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
  • Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów ppoż.
  • Rodzaje podręcznego sprzętu gaśniczego oraz innych urządzeń przeciwpożarowych.

Część praktyczna szkolenia- ćwiczenia z gaszenia pożaru

  • Pokaz zjawisk niebezpiecznych pożarowo – podczas pokazu strażak pokaże jak groźne może być gaszenie wodą pożaru na przykład oleju kuchennego.
  • Gaszenie pożaru przy użyciu trenażera LPG gaśnicami proszkowymi, CO2 oraz treningowymi gaśnicami wodnymi. Dowiesz się jak skutecznie ugasić pożar kosza na śmieci, monitora komputerowego itp.)

  • Pierwsza pomoc przedmedyczna ofiarom pożarów – ta część zajęć prowadzona jest przez ratownika. Omawiane są stany zagrożenia życia związane z pożarem oraz sposoby udzielania pierwszej pomocy.

  • Komora dymowa – podczas tego ćwiczenia uczestnicy dzielą się na 3 osobowe zespoły. Każdy zespół ma za zadanie odnaleźć w zadymionym korytarzu komory dymowej gaśnicę oraz poszkodowanego. Komora ona wypełniona dymem dzięki czemu symuluje warunki panujące podczas pożaru. W komorze znajdują się także znaki ewakuacyjne. Po wyjściu z komory zespół ma za zadanie ugaszenie pożaru oraz udzieleniu osobie poszkodowanej Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. 

 

Czy wiesz że…
Możesz wybrać dogodny termin i zapisać się na to szkolenie.

Zapisz się

Firmy współpracujące