• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa chemicznego

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa chemicznego jest specjalistycznym szkoleniem BHP kierowanym w szczególności do pracowników laboratoriów chemicznych oraz farmaceutycznych, a także firm produkcyjnych działających w branży chemicznej i farmaceutycznej. Szkolenie prowadzone jest przez Starszego Specjalistę BHP Specjalistę z dziedziny chemii posiadającego dziesięcioletnie doświadczenie pracy w procesach produkcji chemicznej.

Program szkolenia jest dostosowywany do branży i procesów produkcji występujących u klienta.

Na szkoleniu poruszane są w szczególności:

  • Podstawy prawne – m. in. ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. nr 63, poz.322 ze zm.),
  • Czynniki chemiczne i zagrożenia jakie stwarzają dla pracowników
  • Karta charakterystyki – omówienie znaczenia karty w zakresie praktycznego wykorzystania informacji w niej zawartych.

Czas trwania szkolenia: 8 – 16 godzin dydaktycznych.

Czy wiesz że…
Możesz wybrać dogodny termin i zapisać się na to szkolenie.

Zapisz się

Firmy współpracujące