• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków
Uwaga - zapoznaj się z najnowszym stanowiskiem Głównego Inspektora Pracy czy w okresie epidemii należy wykonywać szkolenia BHP i badania medycyny pracy.

Szkolenie okresowe dla pracowników służby zdrowia

Szkolenie skierowane jest do pracowników służby zdrowia – lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i innego personelu medycznego mającego na co dzień kontakt z osobami chorymi.

Szkolenie okresowe pracowników służby zdrowia powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Program szkolenia stworzony jest w oparciu o doświadczenie pracowników służby zdrowia i zagrożenia występujące w ich pracy i obejmuje między innymi:

  • omówienie zagrożeń związanych z wykonywaną pracą – z naciskiem w szczególności na czynniki chemiczne i biologiczne występujące w procesie pracy pracowników służby zdrowia, a także fizyczne – m. in. promieniowanie el. magnetyczne
  • kształtowanie pracy zgodnie z warunkami BHP, omówienie nowoczesnych środków ochrony indywidualnej chroniących w kontakcie z materiałem biologicznym
  • omówienie wypadków specyficznych dla służby zdrowia – wypadki związane z przemieszczaniem, postępowanie w razie zaistnienia wypadku

Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych

Czy wiesz że…
Możesz wybrać dogodny termin i zapisać się na to szkolenie.

Zapisz się

Firmy współpracujące

X