• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto:

Nowelizacja Kodeksu pracy - likwidacja obowiązków informacyjnych pracodawcy wobec PIP oraz PIS

08.01.2013
W Dzienniku Ustaw z dn. 02.01.2013 r. pod poz. 2 opublikowano ustawę z dn. 9.11.2012 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz innych ustaw. Nowelizacja obejmuje likwidację obowiązku informacyjnego ciążącego na pracodawcy w stosunku do PIP oraz PIS w przypadku rozpoczynania działalności lub zmiany miejsca, rodzaju bądź zakresu prowadzonej działalności. Nowo wprowadzone przepisy zakładają m.in.…

Kilka słów na temat zakazu konkurencji.

28.05.2011
Zgodnie z art. 101^1 par. 1 kodeksu pracy w zakresie określonym w odrębnej umowie pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji). Pracodawca ma więc możliwość włączenia stosownego postanowienia do tekstu umowy o pracę, jednakże…

Firmy współpracujące