• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto:

Nowelizacja Kodeksu pracy - likwidacja obowiązków informacyjnych pracodawcy wobec PIP oraz PIS

08.01.2013
W Dzienniku Ustaw z dn. 02.01.2013 r. pod poz. 2 opublikowano ustawę z dn. 9.11.2012 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz innych ustaw. Nowelizacja obejmuje likwidację obowiązku informacyjnego ciążącego na pracodawcy w stosunku do PIP oraz PIS w przypadku rozpoczynania działalności lub zmiany miejsca, rodzaju bądź zakresu prowadzonej działalności. Nowo wprowadzone przepisy zakładają m.in.…

PIP planuje 88 tys. kontroli u przedsiębiorców w 2013 roku

29.11.2012
Przeprowadzenie 88 tys. kontroli i objęcie różnorodnymi działaniami prewencyjnymi przynajmniej 200 tys. przedsiębiorców, pracowników, rolników indywidualnych, uczniów i studentów zakłada program działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2013 rok. Przedstawiła go Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy, Radzie Ochrony Pracy na posiedzeniu 20 listopada br. w siedzibie Sejmu. W nadchodzącym roku inspekcja pracy rozpocznie realizację pierwszego etapu…

Firmy współpracujące