• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto:

Wypadek przy pracy rolniczej - nowelizacja 2017

23.11.2017
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało do konsultacji społecznych projekt ustawy, która ma wprowadzić nowy rodzaj umowy w rolnictwie oraz doprecyzować definicję wypadku przy pracy rolniczej. Największe spiętrzenie pracy w sadownictwie i ogrodnictwie przypada na okres zbiorów, czyli od maja do listopada. Okazuje się, że w tym czasie rolnicy, zatrudniając pracowników sezonowych, nagminnie wykorzystują umowy…

Projekt budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2018 rok

23.11.2017
25 października 2017 roku Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu pozytywnie rozpatrzyła projekt budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2018 rok. Uwzględniono m.in. wzrost wydatków na wynagrodzenia w związku z nowymi zadaniami PIP. Budżet Państwowej Inspekcji Pracy w 2018 r. ma wynosić 347 mln 606 tys. zł. To więcej o 5% niż kwota zaplanowana w ustawie…

Ograniczenia obowiązkowych szkoleń BHP dla części pracowników administracyjno-biurowych

19.10.2017
Pakiet zmian przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju ma uprościć prawo podatkowe i gospodarcze. W projekcie tym znalazły się również zmiany dotyczące Kodeksu pracy w zakresie przepisów BHP. Nowy projekt Ministerstwa Rozwoju obejmuje ponad 50 uproszczeń, w tym zmiany dotyczące podatku dochodowego, VAT oraz ustawy o rachunkowości. Przepisy obejmują również reformę w zakresie BHP. Nowa koncepcja zakłada…

Ogólnopolskie Forum Służby BHP

19.10.2017
W październiku br. zostało zorganizowane pierwsze Ogólnopolskie Forum Służby BHP. Odbyło się ono pod hasłem „Bezpieczeństwo w zmieniającym się świecie pracy”. Organizatorem konferencji było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP. W trakcie spotkania odbywały się ciekawe dyskusje na temat współczesnej służby BHP, jej problemów oraz wyzwań. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele PIP oraz Centralnego Instytutu…

W 2017 roku odnotowano wzrost wypadków przy pracy

18.09.2017
Według najnowszych danych GUS w pierwszej połowie 2017 roku nastąpił gwałtowny wzrost śmiertelnych wypadków przy pracy w porównaniu z analogicznym okresem roku 2016. Od początku br. liczba osób poszkodowanych podczas realizowania zadań pracowniczych wyniosła 39 tys. Najwięcej nieszczęśliwych zdarzeń dotyka pracowników zatrudnionych w przemyśle i jest spowodowana nieodpowiedzialnym zachowaniem ludzi. Wypadki przy pracy stanowią problem…

Ile może zarobić kierownik ds. BHP?

18.09.2017
Dziedzina związana z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy jest bardzo wymagająca. Pracownicy zajmujący się BHP muszą na bieżąco podnosić swoje kwalifikacje. Jednak ich wkład pracy i nauka przynoszą rezultaty w postaci wysokich zarobków. Obecnie odpowiednio wykształcony kierownik ds. BHP może otrzymywać wynagrodzenie w kwocie 9366 zł brutto lub więcej. Według polskiego prawa pracownicy ds. BHP…

Kampania społeczna „Autorefleksja za kółkiem”

21.08.2017
Spółka Autostrada Eksploatacja rozpoczęła kampanię społeczną pod hasłem „Autorefleksja za kółkiem”, która ma zwrócić uwagę na problem bezpieczeństwa osób pracujących na autostradzie A2 oraz na innych drogach w Polsce. Akcja będzie prowadzona przez najbliższe dwa miesiące. Ofiarami zdarzeń na autostradach są najczęściej kasjerki, pracownicy utrzymania oraz patrolowcy.   Na autostradzie A2 (trasa Świecko – Konin)…

Zmiany w warunkach pracy marynarzy na statkach krajów UE

21.08.2017
Komisja Europejska chce wpisać do prawa unijnego porozumienie mające na celu poprawę warunków pracy marynarzy pływających na statkach pod banderami Unii Europejskiej. Projekt muszą zaakceptować partnerzy społeczni z sektora transportu morskiego. Zmiany w prawie unijnym zaproponowała komisarz ds. zatrudnienia, Marianne Thyssen. Propozycja nowelizacji ma na celu poprawę ochrony prawnej marynarzy i ich rodzin na wypadek…

Projekt ustawy o dozorze technicznym na stacjach paliw

18.07.2017
W lipcu 2017 roku Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa projekt ustawy o dozorze technicznym na stacjach paliw. Benzyna zawiera lotne związki organiczne, które parują i wypełniają pustą przestrzeń w baku powyżej paliwa. Podczas tankowania samochodu opary te są wypychane na zewnątrz i jeśli nie zostaną wychwycone, przedostają się do atmosfery. Substancje…

Porozumienie w sprawie ochrony przed rakotwórczymi chemikaliami

17.07.2017
Członkowie Parlamentu Europejskiego i negocjatorzy państw należących do UE dopracowali porozumienie w sprawie przepisów dotyczących ochrony pracowników przed rakotwórczymi chemikaliami. Nowo wprowadzone regulacje ustanawiają maksymalne dopuszczalne stężenia rakotwórczych lub mutagennych substancji chemicznych w powietrzu w miejscu pracy. Dzięki ich ograniczeniu powinna zmniejszyć się liczba pracowników zapadających na choroby nowotworowe. Nowe przepisy mogą uratować nawet 100…

Sprawozdanie z działalności PIP w 2016 roku

27.06.2017
Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła sprawozdanie ze swojej ubiegłorocznej pracy. Efektami kontroli i działalności inspektorów jest zlikwidowanie bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia 70 tys. pracowników, zawarcie umów o pracę dla 9 tys. osób oraz odzyskanie ponad 184 mln zł zaległych należności dla 102 tys. zatrudnionych. Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy przedstawił jej główny inspektor…

Przepisy BHP w odlewniach metali - projekt rozporządzenia

27.06.2017
Do prac międzyresortowych trafił, skierowany tam przez Ministra Rozwoju i Finansów, projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali. Warto mu się przyjrzeć bliżej. Projekt dotyczący przepisów BHP w odlewniach metali jest reakcją ministerstwa na niejasności i nieprawidłowości zawarte w dotychczas obowiązujących przepisach Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 roku. Praca…

Firmy współpracujące