• E-learning E-learning
  • +48 12 307 04 16
  • Wybierz miasto: Kraków

Raport NIK o bezpieczeństwie na kolei

27.03.2018
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę wśród podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przewozów kolejowych w Polsce. W raporcie informuje, że mimo stwierdzonych nieprawidłowości, ocenia pozytywnie działalność kolei. Kontrola NIK na kolei miała na celu sprawdzenie, jak podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo przewozów kolejowych wykonują swoje zadania oraz ustalenie, co utrudnia funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa na kolei. Przeglądem zostały objęte…

Odzież odblaskowa, czyli bezpieczeństwo pracownika

27.03.2018
Odzież odblaskowa zapewnia lepszą widoczność, jest bardzo przydatna w miejscach, gdzie panuje wzmożony ruch pojazdów i tam, gdzie istnieje wysokie ryzyko potrącenia. Powinny ją nosić osoby zatrudnione przy pracach wykonywanych w obrębie pasa ruchu, w jego pobliżu, czy np. w terminalu logistycznym. Przebywanie w dużych obiektach przemysłowych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wypadku. Na terenie…

Nowe regulacje w zakresie uprawnień do obsługi wózków widłowych

21.03.2018
9 stycznia 2018 roku opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów. Dokument ten dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Nowa regulacja ma zastąpić dotychczasowe przepisy i wejdzie w życie 10 sierpnia. Nowe rozporządzenie ujednolica i doprecyzowuje przepisy dotyczące wydawania uprawnień do obsługi wózków jezdniowych. Do najważniejszych zmian należy zniesienie…

Bezpieczeństwo prac w pobliżu linii elektroenergetycznych

20.03.2018
Prace w obrębie linii i urządzeń elektroenergetycznych należą do szczególnie niebezpiecznych. Mogą być prowadzone na podstawie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR), stanowiącej załącznik do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BiOZ) lub na pisemne polecenie jeżeli nie dotyczą terenu budowy. Wszelkie prace w strefie niebezpiecznej czynnych linii elektroenergetycznych mogą być wykonywane tylko w wyjątkowych sytuacjach…

Firmy współpracujące