• E-learning E-learning
 • 12 307 04 16
 • Wybierz miasto:

Konferencje

Szkolenie „Prawo pracy i umowy zlecenia 2017”

Szkolenie z zakresu prawa pracy podzielone zostało na dwa segmenty: pierwszy dotyczyć będzie praktycznego zastosowania istniejących przepisów oraz zmian, jakie zaszły w prawie pracy w 2017 roku. W drugiej części skupimy się na tegorocznej nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Uwagę poświęcimy również problematyce warunków pracy na umowę zlecenie.

Program szkolenia

Część I
Prawo pracy – praktyczne wykorzystanie dotychczasowych i nowych przepisów

Zmiany w prawie pracy na 2017 rok:

 • instytucja regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy,
 • obowiązek wydania świadectwa pracy zatrudnionemu przez pracodawcę po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu stosunku pracy,
 • umowa o współodpowiedzialności materialnej pracownika,
 • wydłużenie czasu na odwołanie się od wypowiedzenia do sądu pracy przy uwzględnieniu przepisów przejściowych.

Zmiany w prawie pracy po 2016 roku:

 • prace interwencyjne a ograniczanie ilości umów o pracę na czas określony,
  zmiany w umowie o pracę w zakresie uprawnień rodzicielskich,
  prawne usankcjonowanie kwestii zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

Treści praktyczne:

 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy – sposoby, konsekwencje i najczęściej popełniane błędy,
 • określenie zakresu obowiązków pracownika (tzw. karta stanowiskowa) podstawowym punktem w umowie o pracę,
 • anekswypowiedzenie zmieniające jako dwie możliwości modyfikacji warunków pracy,
 • kryteria i niuanse przyznawania pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
 • regulacja zasad bezpieczeństwa w temacie prywatnych wyjść pracowników w godzinach pracy,
 • trzy podstawowe kroki przygotowania do pracy – odbycie badań lekarskich, szkolenia BHP oraz przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego.

Część II

Nowelizacja ustawy o wynagrodzeniu minimalnym. Nowy charakter warunków pracy na umowę zlecenie

Wynagrodzenie minimalne za pracę na 2017 rok:

 • przeanalizowanie umów cywilnoprawnych, których dotyczą znowelizowane przepisy oraz grup, których dotyczą minimalne stawki godzinowe,
 • kontrolowanie obowiązku wypłacania stawki minimalnej przez organy państwowe,
 • kwestia pogodzenia miesięcznej stawki na umowie zleceniu a obowiązku realizacji minimalnej stawki godzinowej – konieczność ewidencjonowania i potwierdzania godzin pracy,
 • sytuacja pracownika tymczasowego na umowie zleceniu (zatrudnianego przez agencję pracy tymczasowej) a odpowiedzialność pracodawcy – użytkownika w kwestii wynagrodzenia minimalnego,

Treści praktyczne – praca na umowę zlecenie:

 • odpowiedzialność przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych podejmujących współpracę z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na zasadzie umowy na zlecenie,
 • obowiązek ewidencjonowania i potwierdzania godzin pracy przez zleceniobiorcę,
 • obwarowania umów zleceń między dwiema osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub między osobą prywatną i przedsiębiorcą poza jego działalnością gospodarczą,
 • wyjątki w zawieraniu umów zleceń bez konieczności ewidencji i potwierdzania czasu pracy,
 • konstrukcja umowy zlecenia dla opiekunów wycieczek, kolonii, zimowisk,
 • możliwość zorganizowania zastępstwa przez zleceniobiorcę w uzasadnionych przypadkach a kwestia stawki godzinowej i czasu wykonania usługi/zlecenia.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na szkolenie.

Firmy współpracujące